HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AI TRADING GAME DRAKENX

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AI TRADING GAME DRAKENX

1. Fiat buy

 • Đây là chế độ liên tục đặt các lệnh giống hệt nhau
 • Giả sử bạn đặt cược 100 dETH và Payout là 10x rồi để chương trình tự động chạy 10 trận, thì 10 trận đều sẽ cài đặt lệnh y chang như vậy

2. Copy Trade

 • Đây là chế độ “bắt chước” cách mà người khác đang chơi
 • User to follow là người mà bạn muốn follow
 • Max buy là số lượng tối đa mà bạn sẽ đặt, phòng trường hợp người bạn follow đặt quá số lượng mà bạn muốn
 • Pay out sẽ phụ thuộc vào mức Pay out của người mà bạn follow
 • Giả sử bạn follow user hoa_hoang và đặt số lượng tối đa là 100 dETH, thì nếu hoa_hoang đặt 1000 dETH với payout là 10x… thì lệnh của bạn sẽ là 100 dETH mà thôi, và pay out là 10x.

3. Martingale

 • Đây là chế độ tự động tăng / giảm số lượng nếu thắng / thua

 • Base buy là mức đặt ban đầu để làm chuẩn
 • Stop if buy > : Dừng lại nếu cao quá mức mà bạn muốn đặt
 • On loss : trong trường hợp bạn thua
 • On win : trong trường hợp bạn thắng
 • Return to base buy : quay về mức đặt làm chuẩn
 • Increase buy by+ : mức tăng thêm nếu bạn thắng / thua
 • Ví dụ:
  + Mức ban đầu bạn muốn đặt là 100 dETH
  + Payout là 5x
  + Dừng lại nếu cao hơn 1000 dETH
  + Nếu thua, quay về mức đặt ban đầu
  + Nếu thắng, thì tự động tăng lên 10 dETH
  Kết quả sẽ như ảnh.

4. Payout Martingale 

 • Tương tự như “Martingale” nhưng sẽ tự động tăng giảm mức Payout (thay vì số lượng buy)
 • Base payout : mức payout đặt ban đầu để làm chuẩn
 • Stop if payout > : Dừng lại nếu payout cao quá mức mà bạn muố
 • On loss : trong trường hợp bạn thua
 • On win : trong trường hợp bạn thắng
 • Return to base payout : quay về mức payout làm chuẩn
 • Increase payout by+ : mức payout thêm nếu bạn thắng/thua
 • Ví dụ:
  + Bạn muốn đặt 100 dETH
  + Payout làm chuẩn là 2x
  + Dừng lại nếu payout cao hơn 10x
  + Nếu thua, tăng payout lên thêm 2x
  + Nếu thắng, thì tự động quay về mức làm chuẩn
  Kết quả sẽ như ảnh.

 

 

THAM GIA KÊNH TIN VIP

 

THAM GIA GROUP CHAT BGC MIỀN NAM

 

CLICK ĐỂ HỖ TRỢ 1:1

 

error: Nội dung được bảo vệ !!!