HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN DRK – DRAKEN GROUP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN DRK – DRAKEN GROUP

1. Mục Profile

 • Your Stake: Số DRK đã khóa vĩnh viễn để Staking
 • Stake Reward balance: Lãi DRK nhận từ Staking (Rút thoải mái)
  Lãi Staking =  Drk Block Reward từ 1 tỷ Drk/năm (0,5%/ ngày) + Drk DEX (1%/tuần) + Drk Ecosystem: Game, Dapps, IDO, MLM…) (x%/ tuần)
 • Stake Reward balance value: Lãi Staking quy đổi ra USD = Số DRK x Giá DRK (Xem giá DRK tại sàn draken.exchange)
 • Frozen DRK balance: Tổng DRK bị đóng băng
 • Main DRK balance: Tổng DRK được trả về (Có thể rút nhưng sẽ bị reset, lần 1: 420 ngày, lần 2: 600 ngày…)
 • Main DRK balance value: Tổng DRK được trả về quy ra USD
 • Bonus BTC balance: Hoa hồng giới thiệu tính bằng BTC (Rút thoải mái)
 • Your affiliate: Người giới thiệu
 • Affiliate URL: Link giới thiệu

2. Stake and Reward balance history (Ví Staking)

 • Reward: Lãi Staking từ Block 64 DRK mỗi 2 giây
 • Reward 2: Lãi Staking từ phí giao dịch sàn DEX
 • Reward XX: Đang cập nhật
 • Commission: Thưởng hoa hồng khi line dưới đăng ký Staking
 • Withdraw Stake Reward: Rút lãi Staking
 • Stake DRK: Click để đăng ký Staking từ ví ngoài (Metamask)

3. Frozen balance history (Ví Frozen)

4. Main balance history (Ví Main)

 • Withdraw DRK: Click để rút DRK (Rút sẽ bị reset, lần 1: 420 ngày, lần 2: 600 ngày…)
 • Stake With Main Balance: Click để đăng ký Staking từ ví Main Balance

5. Bonus balance history (Ví hoa hồng giới thiệu)

 

 

THAM GIA KÊNH TIN VIP

THAM GIA GROUP CHAT BGC MIỀN NAM

CLICK ĐỂ HỖ TRỢ 1:1

error: Nội dung được bảo vệ !!!